پشتیبانی شبکه

 • ارائه خدمات و پشتیبانی و نگهداری از کامپیوتر و شبکه موسسات ، شرکتها و سازمانها  

 • نصب و پشتیبانی سرویسهای پایش اطلاعات نظیر Raid و Clustering
 • ارائه خدمات نگهداري و پشتيباني از سخت افزار Client ها

 • ارائه خدمات نگهداري و پشتيباني از تجهيزات اتاق سرور شامل رک ، سرور
 • نگهداري سخت‌افزارها و تجهيزات شبكه
 • ایجاد و به روزرسانی سیاستهای امنیتی و کنترل دسترسی بر روی سرورها و شبکه جهت برقراری بستر امن ارتباطی
 • استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و ارئه گزارشات خاص مدیریت
 • تدوین شناسنامه تجهیزات و ثبت آخرین وقایع
 • انجام بازدیدهای منظم و اصولی جهت کاهش خرابیهای احتمالی
 • نگهداری از سیستم عامل سرورها و به روز رسانی آنها به طور مداوم
 • استفاده و به کار گیری از بانک بسیار قوی و بزرگ نرم افزارهای کمکی جهت ارائه خدمات گوناگون
 • مشاوره ،پشتیبانی و راه اندازی درانتخاب تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
 •  سیستم های مدیریت کنترل و دسترسی کاربران به اینترنت
 • پیاده سازی سیستم های مانیتورینگ تحت شبکه
 •  

   

   

   

 •